Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.3dmakerstore.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door 3D Maker Store .
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 3D Maker Store is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website het te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij 3D Maker Store.

Acceptatie en voorwaarden:
De klant accepteerd de algeme voorwaarden en gaat ermee akkoord zodra hij een bestelling plaatst.

Orderbevestiging:
Na ontvangst van de bestelling zal er een email worden gestuurd naar het email adres die door de klant is opgegeven.
Waarin de ontvangst van de bestelling word bevestigd en de orderbevestiging word weergegeven.

Annulering en retournering:
U kunt de goederen zonder enkele vorm van reden binnen 14 dagen retourneren door de goederen terug te sturen.
Meer uitleg hierover kunt u vinden bij het kopje Annuleren en retourneren.

Prijzen:
Alle prijzen zijn totaal prijzen, ze omvatte verpakkingskosten evenals de wettelijke omzetbelasting (BTW).
Eventuele prijsfouten voorbehouden, Als de juiste prijs hoger is word er contact opgenomen met de klant, in dit geval kan het contract alleen gesloten worden als de klant wilt kopen tegen de werkelijke prijs.
Is de prijs lager, dan zal deze in rekening worden gebracht.

Verzendkosten:
Naast de vermelde product prijzen worden verzendkosten gerekend.
De verzendkosten tot een gewicht van 10 kilo bedragen €6.95.
De verzendkosten boven het gewicht van 10 kilo bedragen € 12.71.
De toepasselijke btw is inbegrepen bij de verzendkosten.
Bij betaling onder rembours worden deze kosten niet in rekening gebracht
bij de klant zelf , die dienen direct aan de bezorger te worden betaald.

Leveringsvoorwaarden:
Indien anders is overeengekomen worden de goederen bezorgd op het door de klant opgegeven adres.
De geschatte levertijd word direct in het winkelmandje aangegeven.
In geval van schade aan de goederen tijdens het transport dient de klant dit direct aan de bezorger te melden en daarbij de schade te claimen.

Vervaldatum en eigendomsvoorbehoud:
De aankoop is uiterlijk bij levering verschuldigd.
Tot de volledige betaling is voldaan blijven de goederen eigendom van
3DMakerStore.
3D Maker Store accepteerd verschillende betaal methodes, hiervoor doorverwezen naar het kopje betalingen.

Garantie:
Tenzij anders vermeld zijn de algemene wettelijke bepalingen van toepassing.
De garantie is uitgesloten in het geval van defecten veroorzaakt door de klant, dit is met name het geval onjuist gebruik, onjuiste bedieningen en niet geautoriseerde reparaties.
Wanneer goederen worden afgeleverd met duidelijke transport schade dan dient u deze schade direct te reclameren bij de bezorger en zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Privacybeleid:
Gegevensbeschermingbepalingen zijn opgenomen in het privacybeleid.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 3D Maker Store te mogen claimen of te veronderstellen.
3D Maker Store streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 3D Maker Store aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.3dmakerstore.nl op deze pagina.